img-5

Organisation

Door het verbeteren van processen en het aanpassen van structuren kan je van je werkplek een blijvende fijne en productieve werkplek maken.

Zo groeit jouw bedrijf, haalt het betere commerciële resultaten en heb je mensen die zich blijvend voor jouw organisatie inzetten.

img-6

Optimalisatie van je HR

Een bedrijf of een organisatie heeft een goede structuur nodig en heldere werkafspraken.

Als je als bedrijf groeit en je team wordt steeds groter, dan sta je verder van de medewerkers af en is het moeilijker om de hele business alleen aan te sturen.

Evidence toont aan waar je moet op inzetten om je medewerkers gemotiveerd aan de slag te houden. Bekijk hier een praktische handleiding die wij mee ontwikkelden.

noun_chat_1019760_56565a
Hoe stuur ik mijn medewerkers het best aan?
noun_chat_1019760_56565a
Hoe stimuleer ik een goede samenwerking?
noun_chat_1019760_56565a
Hoe zorg ik voor een leerklimaat?
noun_chat_1019760_56565a
Hoe kan ik mijn medewerkers echt goed evalueren?

wIST JE DAT:

Het verloop van ontevreden medewerkers ligt achtmaal hoger dan dat van geëngageerde medewerkers. 

De kost van iemand die je bedrijf verlaat, is minstens 75% van het bruto verloningspakket op jaarbasis. Een hr-investering om retentie te bekomen bedraagt daar slechts een minimale fractie van.

Retentie begint al bij de opmaak van een vacature en loopt door tot het feedback- en evaluatiebeleid.

HR actie plan

MOOD Solutions neemt een hr-scan af en werkt samen met jou een passend hr-actieplan uit.

Via de kmo-portefeuille kan je bij MOOD Solutions tot 30% van deze kost besparen.

Het recept is duidelijk.
Zorg dat je medewerkers goesting hebben om voor de bedrijfsdoelen te gaan.
Voeg daar de juiste mix aan hr-processen en afspraken aan toe en je hebt een fijne werkplek én een groep die de commerciële doelen nastreeft.

Het actieplan dat MOOD Solutions met jou opmaakt, vertrekt vanuit jouw DNA en werkt aan autonomie, verbondenheid en competentie.

img-11
img-12

Ontwikkeling nieuwe organisatievormen

Wil je de creativiteit en de effectiviteit binnen jouw organisatie een extra boost geven?

MOOD Solutions zorgt dat bedrijven en hun medewerkers schakelen naar een aangepast organisatiedesign en aangepaste mindset.

Door de talenten binnen de organisatie in te zetten, stimuleert ze de creatieve groei en zorgt ze ervoor dat de organisatie kan doen waar ze goed in is.

Wendbaar op innovatie inzetten bepaalt of een organisatie relevant blijft.

Een cultuur creëren waar men vlot kan omgaan met veranderingen is niet vanzelfsprekend. Veranderingen moet je gestructureerd aanpakken. Het is zoeken naar de juiste balans.

noun_chat_1019760_56565a
Is je organisatie klaar om te schakelen?
noun_chat_1019760_56565a
Durf jij schakelen naar een wendbare organisatie waar medewerkers excellent én geëngageerd werken?
noun_chat_1019760_56565a
Durf jij het aan om de organisatie van jouw bedrijf onder de loep te laten nemen?

De adviseurs van MOOD Solutions ontwerpen samen met jullie
een nieuw bedrijfsplan.

We tekenen mee de nieuwe structuur uit en coachen het team om tot andere samenwerkingsvormen te komen.
Wie op duurzame wijze gestart is met de filosofie van anders organiseren, wil nooit nog terug.